Църква на адвентистите от седмия ден

Пловдив - център

Всички записи

I Петрово 5: 10

призовал в Своята вечна слава чрез Христа,
ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи,
след като пострадате малко.

Програма

Намери ни на

Гледай ни на живо